PDA

View Full Version : Mạch Điện Bên Trong máy Phát!!!


wanghy
28-06-2012, 09:54 AM
http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2011/01/06/02/32951294299600.bmp (http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2011/01/06/02/32951294299600.bmp)

locanresort
28-06-2012, 09:54 AM
?????dau zoi

namphuc
28-06-2012, 09:54 AM
đã sửa lại rùi đó bạn

ctydiva
28-06-2012, 09:54 AM
nhìn khong đươc rõ cho lắm nhỉ

shipping1
28-06-2012, 09:54 AM
so do nhu vay thi so voi thuc te thi ntn lam lopai tiet che moi lam