PDA

View Full Version : Cấu tạo cơ bản 2


chenshan
28-06-2012, 09:44 AM
[/URL][URL="http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/25/05/54471277461402.jpg"]http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/25/05/54471277461402.jpg (http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/25/05/54471277461402.jpg)

nguyenho
28-06-2012, 09:44 AM
sao mình chẲNG thấy gì thế

dotoantrung
28-06-2012, 09:44 AM
mất tấm hình mới sửa lại

petro.htl
28-06-2012, 09:44 AM
"Tỷ số nén của động cơ là thương giữa thể tích xi lanh và thể tích buồng đốt"
Thầy ơi! Theo em thì cầu nói trên chưa được chặt chẽ và thuyết phục lắm.
Em xin phép đặt ra một số luận điểm:
1. Xi lanh: dạng hình trụ, mặt cắt ngang là hình tròn có diện tích Sx; Chiều dài là L. vậy thể tích xilanh là Vx = Sx*L.
2. Theo trên: Tính thể tích xylanh bên trong là tính với diện tích mặt cắt ngang bên trong.
=> Vậy trong câu nói trên, chưa nói hết thể tích của một xylanh động cơ mà chỉ nói thể tích một xylanh đơn thuần. Tức là chỉ nói thể tích của xylanh được tạo bởi: Sx và L.
=> Tỷ số nén là tỷ số (Thương) giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy.:SugarwareZ-003:

tanhoangmy
28-06-2012, 09:44 AM
Trong xilanh nếu như nói thể tích toàn phần thì người khác sẽ hiểu là thể tích bao gồm cả phần thể tích xi lanh chứa pittong ngay cả khi pistton xuống điểm chết dưới. sự hiểu lầm này rất tai hại