PDA

View Full Version : Tháo lắp bộ nồi ly hợp xe ga


lodestarfurniture
28-06-2012, 09:41 AM
<b>


http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0268.jpg
Bố ly hợp tháo rời ( bố 3 càng )

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0269.jpg
Đã vệ sinh 3 chốt định vị bố .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0270.jpg
Găn cao su giảm chấn vào đế

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0271.jpg
Đóng lại

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0272.jpg
Cho lo xo ly hợp vào

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0273.jpg
Bắt lo xo vào đúng vị trí của nó

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0274.jpg
http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0276.jpg
Tiếp theo chuẩn bị gắn tấm đệm

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0277.jpg
http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0278.jpg
Cài phe lại

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0280.jpg
http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0281.jpg
Gắn lò xo puly sau vào .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0282.jpg
Cho bố ly hợp vào .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0283.jpg
Khóa đai ốc lại .

update......

Tiếp theo là nồi trước .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0284.jpg
Puly di động .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0285.jpg
Bỏ con lăn ly tâm và lo xo puly vào (bi và lo xo)

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0286.jpg
Miếng vênh

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0287.jpg
http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0288.jpg
Puly cố định và puly di động .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0289.jpg
Gắn lên xe ráp vô .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0290.jpg
Bỏ dây curoa vào .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0291.jpg
Đến puly cố định .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0292.jpg
Nồi sau .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0293.jpg
Chông nồi vào

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0294.jpg
Khóa đai ốc lại .

http://www.oto-hui.com/diendan/images/misc/nCode.pngClick this bar to view the original image of 800x600px.http://i948.photobucket.com/albums/ad323/wanted1709/noilyhop/DSCN0295.jpg
Nổ máy cho thẳng dây rồi chụp cái lốc vào .

Theo ô tô hui
</b>

hoamywens
28-06-2012, 09:41 AM
Bài viết hay quá...Mà ko hiểu sao ng ta lại làm đến 2 cái bu-ly cồng kềnh thế nhỉ?Ko biết giữa loại này với loại sử dụng trên Honda AT có ưu nhược điểm thế nào nhỉ?

tagamexcang
28-06-2012, 09:41 AM
Tình hình là sử dụng 1 pu li trước và một pu li sau. Khi xe chạy các pu li này bị ép làm thay đổi khoảng cách của 2 puli để thay đổi tỉ số truyền khi xe hoạt động.
Còn cái honda AT thì chưa có châm cứu:D