PDA

View Full Version : Một Số Video Mô Phỏng Các hệ thống trên OTO.


shipping1
28-06-2012, 09:32 AM
Đây là Một số video,để các bạn hình dung được một số HT trên oto hoạt động ntn.
Thấy Hay thì Thanks nha.:o050::o050:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jU0H22sFJHo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Gdrrql_Y0E8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gqdm9Ny4nB0
:o050::o050::o050: