PDA

View Full Version : Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ xăng


binhphu
28-06-2012, 09:32 AM
Bài 1. Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng (dùng bộ chế hòa khí)
Bài 2. Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng cơ khí
Bài 3. Sửa chữa và bảo dưỡng bơm xăng bằng điện (kiểu màng bơm)
Bài 4. Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chế hòa khí
Bài 5: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống phun chính của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống không tải của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 7: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu hạn chế tốc độ của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 8: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu làm đậm của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 9: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu tăng tốc của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm gió của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 11: Sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu đóng mở bướm ga của bộ chế hòa khí hiện đại
Bài 12: Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu và bầu lọc
Bài 13: Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống nhiên liệu và ống nạp, ống xả

Tải về ( 4MB - 81 trang )
http://www.vietthuvien.com/2011/10/sua-chua-va-bao-duong-he-thong-nhien.html