PDA

View Full Version : Kính mời các bác vào đàm đạo


wanghy
28-06-2012, 09:31 AM
Các phần cấu cấu tạo động cơ tôi vừa đưa lên mời các bác vào cùng đàm đạo

tt-co
28-06-2012, 09:31 AM
Thầy ơi ! Post lại được không ạ. Không thấy đâu hết