PDA

View Full Version : Idle air control system


bigamex-kb
28-06-2012, 09:30 AM
Tôi đang làm đồ án về phần này và không có tài liệu. Ai có thì cho tôi xin nhé. Chủ yếu là cấu tạo nguyên lý hoạt động. Tên của nó dịch ra tiếng việt là Hệ thống nạp gió chế độ không tải. Thanks ^^