PDA

View Full Version : Học về kết cấu động cơ qua hình ảnh thực tế


truongthangco
28-06-2012, 09:29 AM
http://cache.jalopnik.com/cars/assets/resources/2007/12/Chevy%20Corvette%20ZR1%20LS9%20Engine.jpg

Tât cả các chi tiết 1 động cơ thông dụng

http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138700702_5eb256e931_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137921993_bd0fbc9bd2_o.jpg

Nhìn từ 2 bên
Náp che hệ thống cam
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137977475_be467a8ecb_o.jpg

Đi vào bên trong
Thân cylinder
Từ trên
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138712608_e1976022b8_o.jpg
Tù duơi nhín lên
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138712162_bbc3b82d10_o.jpg
Còn đây là Piston các bạn có thể thây xec mang
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137949803_806a6a36f2_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137949649_98f4ecc10d_o.jpg

Vày thầy cái tay dên(connecting ROD)
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138728238_f04e96482c_o.jpg
Hệ thông phun nhiến liệu
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138756276_14b1aa6c7b_o.jpg

CHi tiết hơn Các bạn có thể thầy được lỗ dầu và bạc lót ổ đỡ trục khuỷ
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137933419_ac59044b41_o.jpg
Chi tiết các gối đỡ
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138711412_9032f2bd93_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137933091_7006da8060_o.jpg
Trục khuỷ
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138738916_aacd46a56f_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137959657_6a1b5c5905_o.jpg

Hệ thống bơm Root tăng áp
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138265067_7beb227aee_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2139045298_e964c052a3_o.jpg
Cánh bơm
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138264251_e7ff694973_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138264103_ac9406fc31_o.jpg
Đai tải hệ thống siêu tăng nạp
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137976983_70fb27b423_o.jpg
Có nạp thì phải có Xả.
Hệ thống cổ xả.
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137954761_a5210920ef_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137954433_0a88568a4f_o.jpg

Các te dưới
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138718188_d4e77f985a_o.jpg
Làm mát dầu
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138717044_a32efe016e_o.jpg
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137939239_86a34554d2_o.jpg
Bơm dầu
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138717326_2f147e7770_o.jpg
cấu tạo bơm dầu
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137938475_aab7e4c842_o.jpg
Có bơm dầu thì phải có bơm nước
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2138756440_fc3ff082d7_o.jpg
Hộp số 6 cấp chạy tay MT
http://cache-02.gawkerassets.com/assets/images/gallery/12/2007/12/medium_2137960017_a86ddd18a1_o.jpg

Trên là tổng quan sơ lược về động cơ dầu diezel.Mai có gì mình post kỹ hơn

fonny
28-06-2012, 09:29 AM
nếu có clip hướng dẫn cách tháo và lắp thì tốt quá!

catphu
28-06-2012, 09:30 AM
Clip hướng dẫn chắc mấy tiếng quá.
TIếc là ko có hình cơ cấu cam.Hệ thống điện xe.
Tạm thời như thế.Mai cắt hình lớn ra ghi chi tiết cơ cấu cam

tanhoangmy
28-06-2012, 09:30 AM
hình quá dẹp Thank!

minhphathcm
28-06-2012, 09:30 AM
http://www.youtube.com/watch?v=1n2BlglpbCk&feature=related
video nè các bạn!