PDA

View Full Version : Hướng dẫn tổng quan ề điều khiển động cơ.


giafosco1
28-06-2012, 09:29 AM
KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ.
Hệ thống điều khiển động cơ gồm có ba nhóm các cảm biến (và các tín hiệu đầu ra của cảm biến), ECU động cơ, và các bộ chấp hành. Chương này giải thích các cảm biến (các tín hiệu), sơ đồ mạch điện và sơ đồ nối mát, và các điện áp cực của cảm biến.
Các chức năng của ECU động cơ được chia thành điều khiển EFI, điều khiển ESA, điều khiển ISC, chức năng chẩn đoán, các chức năng an toàn và dự phòng, và các chức năng khác. Các chức năng này và các chức năng của bộ chấp hành được giải thích ở các chương riêng.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/25/09/72041277431876.jpg