PDA

View Full Version : Ly hợp ô tô "bộ côn, bộ nồi.."


support
28-06-2012, 08:48 AM
* Trong heä thoáng truyeàn löïc cuûa oâtoâ, ly hôïp laø moät trong nhöõng cuïm chính, coù coâng duïng :
- 1.Noái ñoäng cô vôùi heä thoáng truyeàn löïc khi oâtoâ di chuyeån;
- 2.Ngaét ñoäng cô ra khoûi heä thoáng truyeàn löïc trong tröôøng hôïp oâtoâ khôûi haønh hoaëc chuyeån soá;
- 3. Ñaûm baûo laø cô caáu an toaøn cho caùc chi tieát cuûa heä thoáng truyeàn löïc khi gaëp quaù taûi nhö trong tröôøng hôïp phanh ñoät ngoät maø khoâng nhaû ly hôïp.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/44161277698537.jpg

L ly hôïp goàm 2 loaïi:
1. duøng cho caùc hoäp soá cô "soá saøn" thöôøng laø ly hôïp ma saùt
2. duøng cho caùc hôïp soá töï ñoä"hoäp soá töï ñoäng" thöôøng laø bieán moâ
a. ly hôïp ma saùt
1.http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/31031277698476.jpg
2.
3.http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/91551277698503.jpg

ly hôïp thuûy löïcV http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/28/11/37711277698518.jpg

italianhome
28-06-2012, 08:48 AM
Một số hư hỏng thường gặp của ly hợp:


http://www2.vietbao.vn/images/oto/kinh_nghiem/61000352_clutch.jpg
Các chi tiết của bộ ly hợp ma sát khô.

[COLOR=Wheat]Những triệu chứng sự cố của bộ ly hợpBàn đạp ly hợp nặng hơn bình thường:

Nguyên nhân: hệ thống điều khiển ly hợp của bạn bị thiếu dầu.

Xử lý: đưa xe vào gara để bổ xung dầu vào hệ thống.

Tăng ga thấy xe không bốc như bình thường:


Nguyên nhân:


Đĩa ma sát mòn
hành trình tự do bàn đạp ly hợp nhỏ ( có thể bị chỉnh sai lúc sửa chữa)
lò xo ép gãy, hoặc yếu


Xử lý :


thay đĩa ma sát, chỉnh lại hành trình tự do bàn đạp, thay lò xoĐộng cơ bị rung, giật mạnh khi nhả bàn đạp ly hợp

Hiện tượng : sau khi cài số và buông chân ly hợp, động cơ bị giật và rung động rất mạnh, sự nối kết của bộ ly hợp không êm
Nguyên nhân: có thể chỉnh chân côn không chuẩn hoặc có thể do có một chi tiết nào đó của bộ ly hợp bị vỡ, ví dụ gãy các lò xo giảm chấn, bàn ép bị nứt…
xử lí: nhanh chóng đem xe vào gara kiểm tra


Dính côn:


Hiện tượng : Khi đạp hết khoảng chạy của bàn đạp ly hợp nhưng vào số vẫn khó, bộ ly hợp không cắt dứt khoát.

Nguyên nhân:


điều chỉnh sai hành trình tự do của bàn đạp (hành trình tự do quá lớn)
đĩa ma sát bị cong
bị vật cứng rơi vào
Bị rung bàn đạp ly hợp:


Hiện tượng: cảm nhận được khi ta ấn nhẹ chân lên bàn đạp ly hợp lúc động cơ đang nổ. Nếu nhấn mạnh chân hơn thì bàn đạp ly hợp hết chấn rung.
Nguyên nhân: có thể là do sai sót khi lắp ráp đĩa ly hợp không chuẩn nên bị dịch chuyển ở mỗi vòng quay. Hiện tượng này khiến ly hợp bị mài mòn nhanh chóng.

Đĩa ly hợp nhanh mòn:


Nguyên nhan: do tình trạng trượt giữa đĩa ly hợp với mặt bánh đà và bàn ép. Do người lái có thới quen gác chân lên bàn đạp ly hợp lúc xe đang chạy sẽ làm cho đĩa chóng mòn hoặc hay có thói quen đi số cao rà côn để đạt tốc độ chậm mà không chịu về số thấp

Tiếng kêu phát ra khi ly hợp đang đóng:

Nguyên nhân:


một số chi tiết như lò xo ép, xò xo giảm chấn, hoặc cần mở bị gãy
bu lông lắp không chặtTiếng kêu khi ly hợp đang mở:

Nguyên nhân:


Vòng bi “T” dùng để ngắt ly hợp bị mòn, hỏng hoặc thiếu mỡ bôi trơn nên phát ra tiếng kêu khi ta ấn vào bàn đạp ly hợp.
Đĩa ma sát bị trật tâm

Một số cách tự kiểm tra ly hợp:


Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp ly hợp được điều chỉnh đúng chưa:

Khởi động động cơ, cài số, nhả 1/2 hành trình bàn đạp ly hợp thấy xe chuyển động êm, không “giật cục” và khi tăng ga xe “vút nhanh” chứng tỏ bộ ly hợp được điều chỉnh và sửa chữa tốt.

Kiểm tra đĩa côn có bị mòn hay không:Khởi động động cơ, kéo phanh tay, nhấn bàn đạp ly hợp và cài số 4, buông từ từ chân côn đồng thời tăng nhẹ ga. Nếu bộ ly hợp làm việc động cơ sẽ bị chết máy khi buông hết chân côn, ngược lại động cơ vẫn nổ bình thường chứng tỏ đĩa côn bị trượt quay do mòn.Khởi động động cơ, nhấn bàn đạp ly hợp, cài số 1, nhả chân côn đồng thời tăng ga, nếu nghe tiếng máy òa lên và xe dịch chuyển kém hoặc xe dịch chuyển nhưng không bốc như bình thườn, hiện tượng này thường là do lá côn mòn.Một cách nữa là thử xe trên đường và xe chở đầy tải khi lên dốc mặc dù đã về số thấp nhưng gia tốc xe kém đồng thời máy gào lên, điều này chứng tỏ đĩa ly hợp cũng bị mòn.


Nhìn chung, bộ ly hợp là 1 mắt xích cực kỳ quan trọng trong cho sự vận hành của xe, cần được xử lí ngay khi có sự cố. Các hỏng liên quan đến bộ ly hợp đều khó tự khắc phục, thay thế. Nếu gặp các hiên tượng trên thì tốt nhất là bạn hãy mang xe đến gara để có được hướng dẫn và tư vấn hợp lí

minhphathcm
28-06-2012, 08:48 AM
Cám ơn thầy nhiều!! em đang rất cần tìm hiểu các triệu chứng, nguyên nhân và cách khắc phục của 1 xe ô tô...cám ơn thầy đã cung cấp tài liệu...:)...