PDA

View Full Version : Những chiếc mô tô "khủng" nhất thế giới


kieusvl
25-05-2012, 11:45 PM
Dàn mô tô "khủng" dưới đây cho thấy sức sáng tạo của những chủ nhân trong việc biến "đứa con cưng" trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo...
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-788-414.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-630-984.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-526-239.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-27-861.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-142-796.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-972-437.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-11-830.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-562-146.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-994-184.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-141-925.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-231-14.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-98-432.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-784-945.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-310-414.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-716-604.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-70-96.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-72-711.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-649-875.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-309-541.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-544-756.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-924-98.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-755-739.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-794-131.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165816-345-448.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165817-227-820.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165817-437-188.jpg
http://www.tin247.com/thegioioto/101125165817-527-276.jpg
Theo otothegioi