PDA

View Full Version : Biểu tượng kỳ thú trên xe hơi cổ


drvovanloan
25-05-2012, 11:43 PM
Ngoài lịch sử, danh tiếng và số lượng hạn chế còn tới ngày nay, các loại xế cổ còn có một đặc điểm thu hút người hâm mộ nằm ở ngay mũi xe, thứ mà hầu hết các loại xe hiện đại không có.


http://image.tin247.com/vnexpress/100801215949-907-280.jpg
http://image.tin247.com/vnexpress/100801215952-663-425.jpg
Cadillac 60 Special by Fleetwood 1940.
http://image.tin247.com/vnexpress/100801215954-808-217.jpg
http://image.tin247.com/vnexpress/100801215956-293-969.jpg
Packard Eight Convertible Coupe 1942.
http://image.tin247.com/vnexpress/100801215958-690-249.jpg
http://image.tin247.com/vnexpress/100801215959-810-165.jpg
Rolls-Royce Phantom III Labourdette Vutotal Cabriolet 1947.
http://image.tin247.com/vnexpress/100801220000-374-862.jpg
http://image.tin247.com/vnexpress/100801220001-218-446.jpg
Duesenberg Model J Murphy Convertible Sedan 1936.
http://image.tin247.com/vnexpress/100801220002-719-74.jpg
http://image.tin247.com/vnexpress/100801220003-140-187.jpg
Cadillac Sixty Special Fleetwood Imperial Sedan 1941.


Ảnh: Supercars