PDA

View Full Version : Đi dạo vô tình thấy con xe lạ


thai_sonjsc
25-06-2012, 04:33 PM
Có thể ko lạ với các bác dân chơi xe nhưng với em đây là lần đầu thấy nên em làm vài pô cho anh em xem chơi,các bác đừng ném đá em tội nghiệp <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/64.gif" border="0" alt="" title="64" class="inlineimg"><br>
<a href="http://www.upanh.com/img_0168_upanh/v/2ru58jbqdte.htm" target="_blank"><img src="http://nm7.upanh.com/b5.s27.d2/8dda0c71238aba45524fcea1fb4f6bac_45461887.img0168. jpg" border="0" alt=""></a><a href="http://www.upanh.com/img_0169_upanh/v/aru2bj6q5ho.htm" target="_blank"><img src="http://nm8.upanh.com/b1.s26.d2/1d54376d89a7b931299956011241c90c_45461918.img0169. jpg" border="0" alt=""></a><a href="http://www.upanh.com/img_0171_upanh/v/fruc2jaqbua.htm" target="_blank"><img src="http://nm6.upanh.com/b2.s28.d3/204ab2baf6d131bd00233288bdd1f242_45461946.img0171. jpg" border="0" alt=""></a>