PDA

View Full Version : Chuyên bán bột cá biển khô xay 37%, 45% đạm LH 0902910360 Mss Thủy


greenthuy
16-09-2013, 01:57 PM
Bán bột cá biển khô
NGƯỜI CUNG CẤP: HUỲNH THỊ THỦY
SĐT: 0902.910.360 – 0962.498.431

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển khô xay 37% - 45%…
BỘT CÁ BIỂN KHÔ XAY 37% - 45%
Thành phần:
Đạm: 37%, 45%
Đạm tiêu hóa: 80%
Béo: 8%
Độ mặn:3%
Cát, sạn và tạp chất: 2%
Độ ẩm: 10%
Hàng không chứa hóa chất độc hại, không nhiễm melamine, không vi sinh vật.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các nguyên liệu khác: bột cá biển khô, bột xương thịt Ý, bột lông vũ, bã hèm rượu thủy phân, bột huyết, bã nành, bắp hạt, bã điều sấy khô, bã hèm bia khô, vỏ mè trích ly, bột hạt mít thủy phân, bột nhãn thủy phân, bột vỏ ca cao thủy phân, bột bã chanh dây thủy phân, chất phụ gia,…

NGƯỜI CUNG CẤP: HUỲNH THỊ THỦY
SĐT: 0902.910.360 – 0962.498.431
Fax: (08) 37528 187
Email: thuyts121@gmail.com (mailto:thuyts121@gmail.com)
Skype: thuylovely90
Yahoo: thuylovely90
Blog: http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com (http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com/)
Facebook: https://www.facebook.com/baominhnltags
Zing: http://me.zing.vn/u/botcabienkho

Wordpress: http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/

Yahoo: http://blog.yahoo.com/bahembiabotlongvu

Tags: bột cá (https://www.facebook.com/baominhnltags), bột cá biển (https://www.facebook.com/baominhnltags), bột cá khô (https://www.facebook.com/baominhnltags), bột cá biển khô xay (https://www.facebook.com/baominhnltags), bot ca (https://www.facebook.com/baominhnltags), bot ca bien (https://www.facebook.com/baominhnltags), bot ca kho (https://www.facebook.com/baominhnltags), bot ca bien kho xay (https://www.facebook.com/baominhnltags), bột (https://www.facebook.com/baominhnltags), cá (https://www.facebook.com/baominhnltags), biển (https://www.facebook.com/baominhnltags), khô (https://www.facebook.com/baominhnltags), xay (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua bột cá biển khô xay (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua bot ca bien kho xay (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua bột cá (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua bot ca (https://www.facebook.com/baominhnltags), bán bột cá (https://www.facebook.com/baominhnltags), ban bot ca (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua bán bột cá (https://www.facebook.com/baominhnltags), mua ban bot ca (https://www.facebook.com/baominhnltags), bột cá (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bột cá biển (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bột cá khô (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bột cá biển khô xay (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bot ca (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bot ca bien (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bot ca kho (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bot ca bien kho xay (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bột (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), cá (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), biển (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), khô (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), xay (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua bột cá biển khô xay (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua bot ca bien kho xay (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua bột cá (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua bot ca (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), bán bột cá (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), ban bot ca (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua bán bột cá (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/), mua ban bot ca (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/)

greenthuy
16-09-2013, 02:06 PM
Xin vui lòng liên hệ: 0902.910.360 - 0962.498.431 gặp Mss. Thủy để được tư vấn và mua hàng


Hoặc xem tại trang web:


Blog: http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com (http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com/)


Facebook: https://www.facebook.com/baominhnltags (https://www.facebook.com/baominhnltags)


Zing: http://me.zing.vn/u/botcabienkho


Wordpress: http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/ (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/)


Yahoo: http://blog.yahoo.com/bahembiabotlongvu


https://www.facebook.com/bahembia (https://www.facebook.com/bahembia)


https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc (https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc)


https://www.facebook.com/botxuongthity (https://www.facebook.com/botxuongthity)


https://www.facebook.com/botlongvuvn (https://www.facebook.com/botlongvuvn)

greenthuy
17-09-2013, 10:56 AM
Xin vui lòng liên hệ: 0902.910.360 - 0962.498.431 gặp Mss. Thủy để được tư vấn và mua các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên


Hoặc xem tại trang web:


Blog: http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com (http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com/)


Facebook: https://www.facebook.com/baominhnltags (https://www.facebook.com/baominhnltags)


Zing: http://me.zing.vn/u/botcabienkho


Wordpress: http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/ (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/)


Yahoo: http://blog.yahoo.com/bahembiabotlongvu


https://www.facebook.com/bahembia (https://www.facebook.com/bahembia)


https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc (https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc)


https://www.facebook.com/botxuongthity (https://www.facebook.com/botxuongthity)


https://www.facebook.com/botlongvuvn (https://www.facebook.com/botlongvuvn)


https://www.facebook.com/botcabienkhoxay (https://www.facebook.com/botcabienkhoxay)

greenthuy
23-09-2013, 07:56 AM
Xin vui lòng liên hệ: 0902.910.360 - 0962.498.431 gặp Mss. Thủy để được tư vấn và mua các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên


Hoặc xem tại trang web:


Blog: http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com (http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com/)


Facebook: https://www.facebook.com/baominhnltags (https://www.facebook.com/baominhnltags)


Zing: http://me.zing.vn/u/botcabienkho


Wordpress: http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/ (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/)


Yahoo: http://blog.yahoo.com/bahembiabotlongvu


https://www.facebook.com/bahembia (https://www.facebook.com/bahembia)


https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc (https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc)


https://www.facebook.com/botxuongthity (https://www.facebook.com/botxuongthity)


https://www.facebook.com/botlongvuvn (https://www.facebook.com/botlongvuvn)


https://www.facebook.com/botcabienkhoxay (https://www.facebook.com/botcabienkhoxay)

greenthuy
25-09-2013, 03:03 PM
Xin vui lòng liên hệ: 0902.910.360 - 0962.498.431 gặp Mss. Thủy để được tư vấn và mua các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên


Hoặc xem tại trang web:


Blog: http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com (http://botxuongthitbahembiabotcabien.blogspot.com/)


Facebook: https://www.facebook.com/baominhnltags (https://www.facebook.com/baominhnltags)


Zing: http://me.zing.vn/u/botcabienkho


Wordpress: http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/ (http://bahembiabotlongvubotxuongthit.wordpress.com/)


Yahoo: http://blog.yahoo.com/bahembiabotlongvu


https://www.facebook.com/bahembia (https://www.facebook.com/bahembia)


https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc (https://www.facebook.com/nguyenlieuthucangiasuc)


https://www.facebook.com/botxuongthity (https://www.facebook.com/botxuongthity)


https://www.facebook.com/botlongvuvn (https://www.facebook.com/botlongvuvn)


https://www.facebook.com/botcabienkhoxay (https://www.facebook.com/botcabienkhoxay)