PDA

View Full Version : Thi công hệ thống điện nước công trình, lắp đặt mạng lan


Hoang4long981
11-08-2013, 12:21 AM
thi công công trình (http://ftechvietnam.com.vn/thi-cong-he-thong-dien-nuoc-cong-trinh-lap-dat-mang-lan-2spct204761.html), Thi công hệ thống điện nýớc công trình, lắp đặt mạng lan, mạng máy tính


thi công mạng lan (https://sites.google.com/site/suachuadauktskvtchdanvienavg/thi-cong-he-thong-dien-nuoc-cong-trinh-lap-dat-mang-lan), với nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình (http://pacificvietnam.com.vn/thi-cong-cong-trinh-2sp152207.html), CNTT & Mạng máy tính, chúng tôi đã phục vụ cho nhiều doanh nghiệp, công ty và cá nhân khác nhau và ðã khẳng định ðýợc uy tín của mình.


http://cungcapvatlieuxaydung.com/uploads/banners/logo-thai-duong.jpg


 


Chúng tôi hân hạnh cung cấp dịch vụ lắp đặt mạng lan (http://khuechdaitruyenhinhcapvietnam.wordpress.com/2013/08/01/thi-cong-he-thong-dien-nuoc-cong-trinh-lap-dat-mang-lan), Tý vấn Giải pháp phục vụ xây dựng hạ tầng hệ thống CNTT, oi-sua-dien-thoai-co-dinh-sua-chua-dien-thoai-tai-ha-noi]thi công công điện nhẹ (http://thiconghethongdien.com/index.php?language=vi&nv=shops&op=THI-CONG-DIEN-NHE-sua-truyen-hinh-cap-sua-chua-truyen-hinh-cap-tap-of-cable-tivi-cap-tivi-bo-chia-anten-sua-dien-thoai-ha-noi-sua-dien-thoai-ban-sua-dien-thoai-o-ha-n[/COLOR), cho các công ty, doanh nghiệp, các ðõn vị sản xuất, kinh doanh... giúp đáp ứng tốt các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ýu các nguồn tài nguyên.


lieuxaydung.com/index.php?language=vi&nv=shops&op=THI-CONG-DIEN-NHE]thi công điện nhẹ (http://cungcapvat[/COLOR), dịch tý vấn giải pháp bao gồm:
 · Đánh giá, hoạch định, triển khai hệ thống CNTT


 · Tối ýu hóa, quản trị hạ tầng mạng LAN/WAN/Wireless...


 · Tối ýu hóa các hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị ngoại vi


 · thi công công trình (http://suachuatongdaidienthoainoibo.blogspot.com/2013/08/thi-cong-he-thong-ien-nuoc-cong-trinh.html), Tý v[COLOR=#333333][COLOR=#333333]ấn, Triển khai các hệ thống an ninh, an toàn, phòng chống Virus
 · Tý vấn,Thiết kế, triển khai hệ thống thông tin: eMail, Web, AD, Forum...


 · Tý vấn,Thiết kế, triển khai hệ thống mạng đa dịch vụ: IP Phone, Voice, Video, Fax...


 · Tý vấn, thi công mạng lan (http://pacificvietnam.com.vn/thi-cong-he-thong-dien-nuoc-cong-trinh-lap-dat-mang-lan-2spct204763.html), Thiết kế, triển khai hệ thống an toàn nguồn điện, backup dự phòng...


Chúng tôi nhận khảo sát, Tý vấn giải pháp, Thiết kế Kỹ thuật tổng thể, Cài ðặt và cấu hình hệ thống và bảo trì hệ thống mạng cho các Doanh nghiệp và gia ðình!


 


I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ HỆ THỐNG KẾT NỐI


• Khảo sát & ghi nhận thông tin khách hàng.


• Mục đích sử dụng của khách hàng và yêu cầu thiết bị.


• Khảo sát mặt bằng, vị trí lắp đặt thiết bị.


• Điều kiện thi công và chủng loại vật liệu thi công(cable, ghen máng cáp,...)


• Các điều kiện có thể ảnh hýởng đến hệ thống.


• Thiết kế chi tiết.


• Vẽ kỹ thuật chi tiết hệ thống.


• Loại thiết bị ðýợc dùng (biểu giá, tính năng kỹ thuật, thời hạn bảo hành...)


• Số lýợng dây cáp và các linh kiện ði kèm.


• Thời gian thi công công trình (http://pacificvietnam.com.vn/thi-cong-he-thong-dien-nuoc-cong-trinh-lap-dat-mang-lan-2spct204763.html).

II. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG


• Thi công cáp mạng.


• Triển khai thiết bị dẫn (ống nhựa, nẹp…).


• Triển khai hệ thống cáp mạng theo sõ ðồ thiết kế.


• Đánh dấu dây cáp và kết nối vào Switch.


• Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.


• Cài ðặt hệ thống.


• Cài ðặt HĐH cho Server.


• Cài ðặt giao thức và các dịch vụ mạng.


• Tạo nhóm ngýời dùng (theo phòng ban, theo tính chất công việc)


• Thiết lập tài khoản ngýời dùng.


• Phân quyền ngýời dùng.


• Cài ðặt chýõng trình ứng dụng mạng


• Cài ðặt giao thức các máy con.


• Lắp đặt máy tính và các thiết bị ngoại vi vào hệ thống.


• Chia sẻ tài nguyên máy con.

III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG


• Kiểm tra sự týõng thích và ổn định của hệ thống


• Nghiệm thu hệ thống.


• Chuyển giao hồ sõ thiết bị (phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật…)


• Chuyển giao hồ sõ thiết kế lắp đặt và sõ ðồ mạng.


• Hýớng dẫn sử dụng và quản trị mạng.


 


ĐẶC TÍNH

I. THỜI GIAN:


• Khảo sát & vẽ phác thảo sõ ðồ mạng: 1 buổi hoặc 1 ngày tùy theo số lýợng máy, mô hình mạng, môi trýờng làm việc.


• Lập hồ sõ khảo sát kỹ thuật: 1 - 2 ngày.


• Thi công: tùy thuộc khối lýợng công trình (từ 1-2 ngày trở lên)II.ĐỐI TÝỢNG
Công ty, văn phòng, ngân hàng, trýờng học… Các phòng máy dịch vụ, internet game.

III. NGÝỜI THỰC HIỆN:
Kỹ sý mạng máy tính.

IV. HỖ TRỢ ÁP DỤNG:
Tý vấn miễn phí qua điện thoại, Yahoo, Skype


Hãy liên lạc với chúng tôi để có sự phục vụ tốt nhất :


Tel: 0962.595.085


Website: http://cungcapvatlieuxaydung.com/


Rất mong ðýợc cộng tác!