PDA

View Full Version : Quảng cáo xe ở VN cần thêm chút sáng tạo


legamexvtau
25-06-2012, 02:16 PM
Hôm qua mới xem quảng cáo chiếc <a href="http://www.grandlivina.vn/" target="_blank">Grand Livina</a> của Nissan trên ti vi, thấy khẩu hiệu của nó nhàm quá "Love at the first ride", chẳng có chút gì sáng tạo cả. Hôm nay lên mạng search thì thấy cũng quảng cáo cho GrandLivina mà ở các nước khác hay hơn nhiều. Các đồng chí vào coi và vote xem tớ nói có đúng k nhé.<br>
<br>
<div style="text-align: center;">http://www.youtube.com/watch?v=wvQFYnA6T0g&feature=player_embedded<br>
<br>
Việt Nam<br>
<br>
<div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">http://www.youtube.com/watch?v=fzN3UpupByA&feature=player_embedded<br>
<br>
Malay<br>
<br>
<div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">http://www.youtube.com/watch?v=FoyzuVS30ZM&feature=player_embedded<br>
<br>
Indo<br>
<br>
<div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;">http://www.youtube.com/watch?v=smKAfbFQ3nU&feature=player_embedded<br>
<br>
Phils<br>
</div></div></div></div></div></div></div>