PDA

View Full Version : Mercedes-Benz "độ" vỏ pha lê


banqlkcn
25-06-2012, 02:15 PM
<div style="margin-left:40px"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/swarovskimercedes162.jpg" border="0" alt=""> <br>
<br>
<br>
<br>
<b>Nếu được sở hữu, bạn có tự tin lái chiếc xe này ra đường?</b><br>
<br>
<br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/d93swarovskimercedes92.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/868swarovskimercedes152.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/3b1swarovskimercedes132.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/525swarovskimercedes122.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/05cswarovskimercedes102.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/fbaswarovskimercedes82.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/f29swarovskimercedes62.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/b96swarovskimercedes52.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/133swarovskimercedes22.jpg" border="0" alt=""></div> <br>
<div style="text-align: center;"><img src="http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/04/19/41eswarovskimercedes17.jpg" border="0" alt=""></div><div style="text-align: left;">(autopro)</div></div>