PDA

View Full Version : MINI Cooper được độ bởi Simachev và Topcar


lyprodan
25-06-2012, 02:15 PM
Topcar nhà độ xe nổi tiếng người Nga và Học sĩ Simachev cùng là người Nga . Một sự kết hợp hoàn hảo để cho ra đời một tác phẩm MINI Cooper độc.<br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-13_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-9_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-14_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-18_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-5_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-11_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-27_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201004/mini-cooper-by-simac-2_800x0w.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
(Theo topspeed)