PDA

View Full Version : Cho em hỏi xíu về độ xe!^^


wanghy
25-06-2012, 02:14 PM
<a rel="nofollow" href="http://www.5giay.vn/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.modifiedcars.c om%2Fpix%2Fcars_large%2F11670_2912.jpg" target="_blank"><img src="http://www.modifiedcars.com/pix/cars_large/11670_2912.jpg" border="0" alt=""></a><br>
<br>
Để độ dàn ngoài sơ sơ như vầy từ 1 chiếc Peugeot 405!^^ Theo mọi ngưởi giá cả sẽ như thế nào?^^<br>
<br>
BRo nào có kn thì vào giảng cho em mấy bài về động cơ xe hơi,các cách độ để làm tăng công suất,cải thiện tốc độ.... hơn của 1 chiếc xe di8!<img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/41_002.gif" border="0" alt="" title="41 002" class="inlineimg"> <br>
<br>
^^ tai vì đang dự định tìm 1 chiếc Peugeot 405 về độ lại rồi chạy <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title=":)" class="inlineimg">