PDA

View Full Version : Có phải mộng xa xỉ ???


kiemtoanvungtau
25-06-2012, 01:12 PM
<font size="4">Hồi trước đi học thấy người ta được chở tới bằng xe hơi mà ghen tị luôn còn giờ thấy con nít đứa nào đứa nấy cũng được chở đi học bằng xe hơi <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/27_003.gif" border="0" alt="" title="27 003" class="inlineimg"><img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/27_003.gif" border="0" alt="" title="27 003" class="inlineimg"><img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/27_003.gif" border="0" alt="" title="27 003" class="inlineimg"><br>
</font><br>
<font size="4">Nãy mình mới đọc được một bài báo về giá xe ô tô ở Việt Nam mới hết hồn, xe nhập thuế đánh cao kinh khủng <font size="5"><font color="Red">mua một chiếc mà phải bỏ tiền mua tới mấy chiếc</font></font> <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/beated.gif" border="0" alt="" title="Beated" class="inlineimg"><img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/beated.gif" border="0" alt="" title="Beated" class="inlineimg"></font> <font size="4"><br>
<font size="5"><font color="Green">không hiểu nổi luôn</font></font></font> <font size="5"><font color="Green">!!!</font></font> <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/62.gif" border="0" alt="" title="62" class="inlineimg"> <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/62.gif" border="0" alt="" title="62" class="inlineimg"><br>
<br>
<font size="4">Vậy mà người người vẫn thấy chạy xe hơi ầm ầm ngoài đường vậy mới thấy khiếp. Hok lẽ người ta giàu dữ vậy hả trời <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/50_002.gif" border="0" alt="" title="50 002" class="inlineimg"><img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/29_002.gif" border="0" alt="" title="29 002" class="inlineimg"> <br>
Có khi nào giá xe hơi nó rẻ rẻ tí hok chứ đánh thuế kiểu này thì hổng biết khi nào mình mới bằng bạn bằng bè được đây <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/cry_002.gif" border="0" alt="" title="Cry 002" class="inlineimg"> <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/shame.gif" border="0" alt="" title="Shame" class="inlineimg"> Ai có mộng tậu xe hơi như mình hok cùng mơ thuế giảm với mình với <img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/43_002.gif" border="0" alt="" title="43 002" class="inlineimg"><img src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/43_002.gif" border="0" alt="" title="43 002" class="inlineimg"> <br>
</font>