PDA

View Full Version : Hyundai Santa Fe thấy xe này chạy ngoài đường đẹp ghê


mylehotel
25-06-2012, 01:12 PM
<img src="http://1.bp.blogspot.com/_mxVVX-SZq6c/SOd9ya_CSYI/AAAAAAAAAyc/bd6TweuPAIQ/s400/Hyundai-Santa-Fe-4.jpg" border="0" alt=""><br>
<img src="http://www.densoag.ch/gallery2/d/3085-4/Hyundai-Santa-Fe-CM-Body-Kit-0007.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://enbien.com/club/image/advert/31624_20090319070526_HYUNDAI_SANTA_FE_.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://www.motiontrends.com/2006/m01/hyundai/santa_fe_suv_dash.jpg" border="0" alt=""><br>
<br>
<img src="http://www.carpages.co.uk/hyundai/hyundai_images/hyundai_santa_fe_gearbox_16_04_06.jpg" border="0" alt=""><br>
<img src="http://l.yimg.com/dv/izp/hyundai_santa_fe_se_2007_dashboard_dashboard.jpg" border="0" alt="">