PDA

View Full Version : CH Hưng Vượng 1,6ty 70m2 NTDD Hg.Nam LH 0977.213.325


minhbds1982
09-11-2012, 10:00 AM
Hưng Vượng 2 . 02 phòng ngủ
Tầng 02. Có thang máy.
Diện tích 70m2. Hướng Nam.
Sổ Hồng chính chủ.
Nội thất dính tường
Bán 1.6 tỷ


Liên hệ 0977.213.325 gặp Minh Hồng

minhbds1982
09-11-2012, 10:46 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:52 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:58 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:03 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:17 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:24 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:30 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:36 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:43 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:16 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:22 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:30 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:37 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:43 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 12:50 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:04 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:10 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:17 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:26 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:37 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 01:49 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 02:05 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 02:14 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 02:26 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 02:36 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 02:48 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:07 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:16 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:26 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:37 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:46 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 03:54 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:00 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:06 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:13 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:24 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:31 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:37 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:44 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:51 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 04:57 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 05:03 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 05:09 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 05:15 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 05:20 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 05:29 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:05 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:16 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:25 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:35 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:43 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 08:53 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:03 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:13 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:23 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:32 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:42 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 09:52 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:02 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:13 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:25 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:34 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:43 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 10:53 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:06 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:16 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
09-11-2012, 11:27 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 10:53 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 11:03 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 11:14 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 01:49 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 01:59 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:11 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:18 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:25 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:32 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:39 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:47 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 04:54 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
10-11-2012, 05:01 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 07:53 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:01 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:08 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:15 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:22 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:30 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:38 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:48 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 08:58 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
11-11-2012, 09:07 PM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 08:43 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 08:50 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 08:56 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:02 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:07 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:13 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:18 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:24 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:30 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:42 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 09:49 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.

minhbds1982
12-11-2012, 11:39 AM
up tin


.


.


.


.


.


.


.


.