PDA

View Full Version : QUẢNG CÁO TRÊN CHỢ THÔNG TIN Ô TÔ - XE HƠI VIỆT NAM (OTSN)


admin
27-09-2012, 10:51 AM
<embed src="http://kienthucngaynay.info/anminhcom/images/stories/flashmota/oto.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="480"></object>

Xem bảng giá (http://kienthucngaynay.info/anminhcom/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=12&Itemid=71)